Suomen metsissä taimien istuttamisen voi lähes poikkeuksetta aloittaa, kun routa on sulanut maasta, eikä ilman lämpötila ole vielä liian kuuma lämpöherkille ja helposti kuivuville taimile. Edellä mainituista syistä toukokuuta pidetäänkin parhaana aikana taimien istutukseen.

Taimien istuttaminen on todella tärkeää metsiemme hyvinvoinnin kannalta. Uutta istuttamalla voimme myös varmistaa, et­tä puu­ta riit­tää myös tu­le­vai­suu­des­sa. Vuonna 2019 metsäteollisuusyritys Stora Enso kertoi, että hak­kualueilla is­tu­tetaan pui­ta enem­män kuin niitä kaadetaan. Jo­kai­sen kaa­de­tun puun ti­lal­le is­tu­te­taan nel­jä uutta puun­tain­ta, mikä on Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää. Valtion ja yksityisten met­sä­no­mis­ta­jien met­siin is­tu­te­taan Suo­mes­sa vuo­sit­tain yh­teen­sä noin 150 mil­joo­naa puun­tain­ta, mikä auttaa takaamaan hyvinvoivat metsät ja metsäteollisuuden vielä tulevaisuudessakin. Tämä on hyvin tärkeää, sillä hyvin hoidettu metsä auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, sillä puut sitovat kasvaessaan hiilidioksidia itseensä.

Metsän ja lisääntyneen metsänistutuksen vaikutukset Suomessa ja suomalaisissa

Suomen Metsäkeskuksen mukaan on metsänomistajan tehtävä huolehtia siitä, että hakkuun jälkeen tilalle syntyy uutta metsää. Tällä säädöksellä varmistetaan metsäteollisuusalan kehitys ja kasvu tulevaisuudessakin, sillä metsät ovat merkittävin uusiutuva luonnonvara Suomessa.

Suomi on myös maailman metsäisimpiä valtioita, mikä on suuri ylpeydenaihe maallemme etenkin nykymaailmassa, jota riivaavat holtittomat ja vastuuttomat puunhakkuut.

Hyvinvoiva metsä virkistää mieltä ja rauhoittaa kehoa. Metsä tarjoaa meille myös puhdasta hengitysilmaa. Tutkimusten mukaan liikkuminen metsässä laskee sydämen sykettä ja verenpainetta, laskee stressitasoa ja tuo helpotusta myös lihasjännitykseen. Vaatetuksessa kannattaa panostaa mukavuuteen. Kestävät, säähän kuin säähän sopivat vaatteet tarjoaa ralph lauren kätevästi verkosta tilattuna.

Metsän terveyshyötyjä tutkineet tahot kertovat, että jo 15-20 minuutin oleskelu metsässä voi saada metsän positiiviset vaikutukset näkymään. Vaikutusten uskotaan kuitenkin olevan voimakkaampia ja pidempikestoisia, jos metsässä viettää pidempiä aikoja.

Tärppejä metsää istuttaville ja istuttamista suunnitteleville

Huolellisesti tehdyt alkuvalmistelut ovat ensimmäinen askel istuttamaan lähtiessä. Tätä vaihetta ei kannata unohtaa, sillä se helpottaa raskaanakin pidettyä työtä huomattavasti. Jo ennen istutuspalstalle lähtöä työvälineiden kunto on hyvä tarkistaa, jotta istuttaja välttyy ikäviltä yllätyksiltä töihin ryhtyessään.

Oikeat välineet, nestetasapainosta huolehtiminen ja asianmukainen pukeutuminen ovat tärkeimpiä seikkoja istuttajan työskentelymukavuuden takaamiseksi. Kannattaa muistaa, että myös käsineet ja kumisaappaat ovat istuttajalle lähes välttämättömät. On myös suotavaa suojata käsivarret pitkillä hihoilla lämpötilasta riippumatta, sillä vakassa olevat taimet voivat pistellessään aiheuttaa kutinaa ja ihottumaa.

Taimet toimitetaan usein jäisinä säilyäkseen istutukseen asti. Istuttajan on hyvä tarkistaa, että taimet ovat sulaneet kokonaan, sillä jäisen taimen istuttaminen on turhaa työtä. Taimen multapaakun kosteus on toinen tärkeä tarkistettava asia. Tämä on helppo testata puristamalla multapaakkua hellästi. Jos siitä valuu vettä, taimi on valmis istutettavaksi. Mikäli ei, taimet on kasteltava huolellisesti. Kuivumisen välttämiseksi taimia kannattaa säilyttää varjossa lämpimän sään sattuessa.

Kuumuus ja suora auringonpaiste voivat tehdä taimesta istutuskelvottoman. Istutusvaiheessa on muistettava, että taimen istutussyvyys on puunalun tulevaisuuden kannalta tärkeä seikka. Nyrkkisääntönä istutussyvyydessä on istuttaa taimi niin syvälle, että multapaakun päälle mahtuu muutaman sentin verran maata. Taimen multapaakun kuivumisen ehkäisemiseksi on tärkeää tiivistää hyvin paakun päälle kasattu maa-aines. Myös taimien riittävä istutusetäisyys on tärkeä huomioitava seikka taimien selviämisen kannalta. Puulajista riippuen noin kaksi metriä on yleinen suositus taimien istutusväliksi.