Metsäteolli Archive

Puusta kehitetyt uudet innovaatiot

  Vuosituhannen vaihteessa alkoi jo näyttää, että puutalous, joka perinteisesti oli toiminut Suomen talouden veturina, …

Suomen metsät – vihreää kultaa

Metsällä on keskeinen merkitys Suomelle ja suomalaisille. Metsäala tuottaa suoraan tai välillisesti monelle elannon: suurin …

Metsäklusterin strategianäkymät vuonna 2016

Metsäklusterilla tarkoitetaan metsäteollisuuden ympärille muodostunutta asiantuntijoiden ja liiketoiminnan monimuotoista verkostoa: metsäteollisuutta, metsätaloutta ja niihin liittyvän …

Suomen metsäteollisuus

Metsäteollisuus on perinteisesti ollut Suomessa merkittävä teollisuudenala. Metsäteollisuuteen lasketaan sekä mekaaninen että kemiallinen metsäteollisuus. Metsäteollisuus …

Suomi on Euroopan metsäisin maa

Suomen pinta-alasta 78 % on metsätalousmaata. Jokaista suomalaista kohden jaettuna se tarkoittaa neljää hehtaaria metsää, …