Metsäteollisuus on tärkeä teollisuuden ala. Maailmasta metsää on noin 30%, ja pelkästään Suomessa on peräti 77 eri metsätyyppiä. Biodiversiteetti on suurin päiväntasaajalla. Ei olekaan siis ihme, että monen elinkeino yhä liittyy metsäteollisuuteen. Yleensä metsäteollisuus jaetaan kemialliseen ja mekaaniseen metsäteollisuuteen. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteisiin kuuluvat paperi, kartonki ja selluloosa, kun taas mekaaniseen esimerkiksi sahatavara ja sen jalosteet, kuten erilaiset laudat, parrut ja liimapuu. Sektorit ovat melko samankokoisia ja jonkin verran toisistaan riippuvaisia; se, mikä jää yli mekaanisesta metsäteollisuudesta, hyödynnetään kemiallisessa metsäteollisuudessa. Metsästä on siis moneksi, ja sen jalostus erilaisiksi tuotteiksi aina puutavarasta sanomalehtipaperiin on kiinnostava mahdollisuus varsinkin ekologisuutensa vuoksi.

Paperin valmistus on haastava prosessi

Yksi metsäteollisuuden tärkeimmistä tuotteista on tietenkin paperi. Se syntyy käyttämällä mekaanista massaa tai selluloosaa, joka jalostetaan koneen avulla erilaisiksi papereiksi. Kyseessä on käytännössä sivutuote, joka syntyy mekaanisesta metsätaloudesta. Paperin valmistus on tarkkaa puuhaa. Modernit paperikoneet voivat olla jopa 100 metriä pitkiä, 10 metriä leveitä ja pyöriä 2000 metriä minuutissa. Yksittäinen virhe voi kantautua nopeasti kauas koneiden nopeuden ja suurien materiaalimäärien vuoksi. Haastavan prosessista tekee oikeanlaisen pintarakenteen saavuttaminen sekä tehokas kuivattaminen. Paperin pintarakenteen on oltava erilainen esimerkiksi hienopaperissa ja painatuspaperissa. Käytännössä koko prosessi suoritetaan koneella, ja ihmisten tehtäväksi jää tarkkailu ja laadunvalvonta. Vaikka paperia käytetään entistä vähemmän, on kemiallisella metsäteollisuudella monia ideoita metsän hyödyntämiseen tulevaisuudessa, esimerkiksi biopolttoaineena.

Sahateollisuus tuottaa metsistä monipuolista materiaalia

Mekaaninen metsäteollisuus on tärkeä elinkeino monissa maissa; se käsittää hakkuiden ja puun käsittelyn lisäksi huonekaluteollisuuden. Mekaanisen metsäteollisuuden suurin tuotantoala on sahateollisuus, joka tuottaa sahattua, höylättyä ja kyllästettyä puuta. On olemassa niin suuria kuin pieniäkin sahoja; suuriksi sahoiksi lasketaan tavallisesti ne, jotka tuottavat yli 10 000 kuutiometriä raakapuuta. Pienet sahat tuottavat usein erikoistuotteita, kuten erikoismittaisia lankkuja, venelautoja, ylileveitä höylätuotteita sekä listoja erikoisprofiileilla. Tämä teollisuuden ala on pitkälti automatisoitu, ja valtaosa työpaikosta alalla onkin laadun tarkkailua tai valvontaa. Mekaanisen metsäteollisuuden alalla tuotetaan kuitenkin tuotteita myös jonkin verran käsityönä; perinteisille huonekaluille ja veneille on yhä kysyntää. Ympäristöhuolien kasvaessa yhä useampi on kiinnostunut puusta materiaalina niin rakentamisessa kuin sisustuksessa, sillä se luo tunnelmaa, sitoo hiilidioksidia ja kestää hyvin elementtejä.