Monthly Archive: juni 2016

Suomen metsät – vihreää kultaa

Metsällä on keskeinen merkitys Suomelle ja suomalaisille. Metsäala tuottaa suoraan tai välillisesti monelle elannon: suurin …

Metsäklusterin strategianäkymät vuonna 2016

Metsäklusterilla tarkoitetaan metsäteollisuuden ympärille muodostunutta asiantuntijoiden ja liiketoiminnan monimuotoista verkostoa: metsäteollisuutta, metsätaloutta ja niihin liittyvän …