Metsällä on keskeinen merkitys Suomelle ja suomalaisille. Metsäala tuottaa suoraan tai välillisesti monelle elannon: suurin osa Suomen metsistä on tuottavaa metsätalousmaata. Elannon lisäksi metsä tarjoaa monipuolisen virkistys- ja toimintaympäristön kaikenikäisille.

 

Metsät peittävät Suomen pinta-alasta jopa 78 prosenttia. Jokaisella suomalaisella onkin suuri tai pieni lähimetsä ja paatuneinkin kaupunkilainen on joskus käynyt metsässä. Suurimmalle osalle suomalaisista metsän olemassaolo ja siellä liikkumisen mahdollisuus ovat itsestäänselvyys toisin kuin muuaalla maailmalla.

 

Jokamiehen oikeudet
Suomalaisten erityinen suhde metsään kumpuaa jokamiehenoikeuksista. Niiden ansiosta Suomen metsissä saa liikkua vapaasti sekä poimia marjoja ja sieniä myös yksityismailla. Suuri osa suomalaisista harrastaakin luonnossa liikkumista tavalla tai toisella. Retkeily, suunnistus, kalastus ja marjastus ovat lähestulkoon jokamiehen taitoja.

 

Viime vuosina on havahduttu huomaamaan, että metsässä liikkumisella on selkeä myönteinen terveysvaikutus. Liikkuminen sinänsä tuo fyysistä kuntoa, mutta metsä on myös mielelle hyväksi. Jo viidentoista minuutin oleskelu metsässä vaikuttaa terveyteen aivan konkreettisesti alentamalla verenpainetta ja vähentämällä stressiä. Raikas ilma, luonnon äänet ja ympäröivä luonnonkauneus parantavat mielialaa ja voivat jopa auttaa lievittämään kipua. Metsä ennaltaehkäisee sairauksia ja kasvattaa onnellisuutta.

Retkeily ja vaeltaminen ovat suomalaisten suosimia harrastuksia

 

Kunnioittava suhde luontoon
Suomessa nuoria sukupolvia kasvatetaan ymmärtämään ja kunnioittamaan luontoa. Eri puolilla maata toimii useita metsäpäiväkoteja ja metsäperhepäivähoitopaikkoja. Niissä sadat lapset kokevat ulkoilun iloa säällä kuin säällä ja oppivat jo alle kouluikäisinä luonnossa toimimisen taitoja. Hoitajat ja vanhemmat sanovat huomaavansa lapsissa metsän rauhoittavan vaikutuksen. Metsä auttaa niin lapsia kuin aikuisia kokemaan myönteisenä suhteen sekä omaan itseen että toisiin ihmisiin. Luonnon tenhosta kertoo sekin, että perinteisesti monimuotoisiin luontoelämyksiin, vaativiin erämaavaelluksiin, viikonloppuretkeilyyn ja hauskaan leirielämään kasvattava Suomen partiotoiminta on noin 65 000 eri-ikäisen ihmisen harrastus.

 

Mene metsään!
Metsä sopii jokaiselle, sillä sen tarjoamat mahdollisuudet voi ottaa vastaan haluamallaan tavalla. Monelle rakkain metsä sijaitsee oman vapaa-ajan asunnon vieressä: Tilastokeskuksen mukaan maassamme on kesämökkejä yli puoli miljoonaa. Kepeästä sunnuntaikävelystä tai -hiihdosta voi nauttia myös lähimetsässä tai kansallispuiston merkityllä reitillä.

 

Kokeneille vaeltajille maassamme on kaikkiaan 39 kansallispuistoa, jotka tarjoavat retkeilijöille upeita maisemia, autiotupia ja merkittyjä vaellusreittejä. Oikeat varusteet lisäävät liikkumisen iloa, ja erityisesti hyvät jalkineet ovat vaeltajalle tarpeen. Kiireinen kulkija tilaa kengät netistä ennen vaellusta suoraan kotiin laadukkaasta internet-kaupasta.

 

Metsää ei turhaan kutsuta vihreäksi kullaksi. Metsä tarjoaa meille paitsi puun, marjat ja sienet, myös loputtomasti virkistys- ja toimintamahdollisuuksia.